GrunDKata

Taikyoku Shodan

Grad: 9. Kyu

 


Heian Shodan

Grad: 8. Kyu

 


Heian Nidan

Grad: 7. Kyu


Heian Sanda

Grad: 6. Kyu


Heian Yondan

Grad: 5. Kyu


Heian Godan

Grad: 4. Kyu