Dan Kata

Tekki Nidan


Tekki Sandan


Bassai Sho


Kanku Sho


Jitte


Ji’in


Sochin


Chinte


Wankan


Nijushiho


Gojushiho Dai


Gojushiho Sho


Gankaku


Meikyo


Unsu